bannerimg

İK Politikamız |icon icon

İK Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Ulak Group çalışanlarının başarısı ve gelişmesini teşvik ederek onlarla bütünleşen bir kurum olmakla beraber en önemli sermayesinin insan kaynağı ile birlikte elde edilen tecrübe olduğuna inanır. Uygulanan İnsan Kaynakları politikalarımız ile nitelikli iş gücünü şirketimize kazandırmak ve çalışanlara potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, organizasyonun sürekli gelişimini sağlamak hedefler arasındadır. İnsan Kaynakları Yönetimi yapılan iş analizleri ve alınan yeni projeler doğrultusunda doğru işe doğru kişiyi yerleştirmeyi, bu personelin verimli bir şekilde devamlılığının ve gelişiminin sağlanmasını amaçlar.

 

İŞE ALIM SÜRECİ
Seçme ve yerleştirme uygulamalarımız, İnsan Kaynakları vizyonu doğrultusunda, şirketin gelecekte kalıcılığını sağlayacak ve başarısını sürdürecek, göreve uygun ve nitelikli kişileri Ulak Group bünyesine kazandırmaktır. Personel seçiminde objektiflik esastır. İş tanımı, nitelikleri ve yetkinlikleri tanımlanmış olan pozisyonlara uygun adayların seçimi yetkinlik bazlı mülakat ve pozisyon gereği yabancı dil testi gibi araçlar uygulanır. Son aşama olarak referans kontrolü yapılır ve Ulak Group değerlerine uyum sağlayabilecek, işin gerektirdiği her alanda olumlu olan adaylara iş teklifi yapılır.

 

EĞİTİM
İnsan Kaynakları politikamız içerisinde çalışanlarımızın gerek teorik gerekse kişisel yönden gelişmelerini sağlayacak eğitimler verilmektedir ve geliştirilmektedir.

 

KARİYER PLANLAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Kariyer yönetimi planlaması, çalışanlarının performanslarının periyodik olarak değerlendirilmesi baz alınır ve performans görüşmeleri ile şekillendirilir. Pozisyonlara göre temel yetkinliklere ilaveten mesleki ve yönetsel yetkinlikler de belirlenmiş olup, bu çalışmanın belli dönemlerde ihtiyaca uygun olarak değiştirilmesi/revizyonu yapılır. Performans ve kariyer yönetimindeki değerlendirmeler de bu yetkinlikler temel alınarak yapılmaktadır. Pozisyon açıldığından mutlaka şirket içinde duyuru yapılarak yurt içi ve yurt dışı pozisyonlar arası geçişler söz konusu olabilmektedir.

 

ÜCRETLENDİRME

Ulak Group’ta ücret politikası, işin gerektirdiği sorumluluklar, eğitim ve iş tecrübeleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. Çalışanların ücretleri şirket içerisinde denge, performans sonuçları ve ekonomik göstergeler doğrultusunda oluşturulmaktadır.